logo  
Vužanova 299, 280 02 KOLÍN
  košík 0 ks / 0.00 €
rozbalit | sbalit

na Promos HDL
  | Hledání | Kontakty | O firmě | Servis | Fórum | eShop | Ceník [] | m.elsaco.cz |   Přihlásit  
  / Úvodní  /  Archiv  /  SW
ProgWin, bývalé vývojové prostředí (zastaralé, nepoužívat -> náhrada FRED | ELSACO Kolín

ProgWin PL2

foto

Inovované soubory (jádra ProgWinu, knihoven, ovladače, ...) pro příslušnou verzi ProgWinu naleznete v nabídce KE STAŽENÍ. Nezapomeňte si nejdříve zkontrolovat, zda nabízené soubory ke stažení jsou pro vaši verzi ProgWinu.

VYTVÁŘENÍ APLIKACE
Návrh aplikace v prostředí ProgWin sestává ze dvou základních kroků.
Doporučený postup je takový, že se nejprve podle projektové dokumentace provede návrh osazení rozvaděče jednotlivými I/O HW moduly. Poté přiřadíme HW modulům meziobrazovkové propoje SCRIN a SCROUT, tím jednoznačně určíme vstupy a výstupy pro celou aplikaci.
Druhým krokem je sestavení signálové cesty, tj. určení, jak se mají postupně vstupní signály zpracovávat, aby z nich vznikly signály výstupní. To zahrnuje napojení na regulační smyčky a SW hradla, obecně na dostupné knihovní moduly.
Zdrojem signálu pro zpracování schématem jsou vstupní moduly. Jsou to moduly, které poskytují do schématu pouze výstupy. Vnitřně zajišťují komunikaci s jednotlivými I/O moduly (odpovídá vstupně/výstupním kartám) a přenos okamžitých hodnot z nich.
Za I/O moduly následují regulační smyčky a SW hradla, případně další (např. systémové) knihovní moduly.
Výstupem této části jsou řídicí signály, blokace regulací, ovládání čerpadel a podobně.
Výstupy regulačních smyček jsou typicky analogové hodnoty vyjadřující regulační zásah. To jsou ve většině aplikací ovládací signály pro nastavení servomechanizmů.
Výstupy jsou nakonec vyvedeny ve formě binárních signálů pro relé (třístavové řízení) nebo analogových výstupních signálů (proporcionální řízení).

 

Grafické vývojové prostředí pro tvorbu aplikačního SW
regulátorů PROMOS line 2
Podpora ProgWinu ukončena - nahrazeno prostředím FRED
Progwin ke stažení zde

ke stažení PDFuživatelský manuál umpwpl512.pdf - 3.3 MB, 01.09.2006

Umožňuje programování regulátorů PROMOS line 2 na projektantské úrovni sestavováním schémat z knihovních modulů.

V grafickém vývojovém prostředí ProgWin, určeném pro vytváření aplikačního SW regulátorů PROMOS, lze otevřít jednu aplikaci (projekt), ve které realizujeme definice jednoho regulátoru PROMOS (rozuměj regulátoru s jednou procesorovou jednotkou) pro jeho konkrétní aplikaci. Ukázky projektů naleznete v sekci ke stažení.

Po vytvoření a odladění aplikačního SW pro regulátor lze rovněž z ProgWinu generovat soubory pro Control Panel / Control Web a automaticky bez zásahu programátora tak vytvořit základ vizualizačního SW pro nadřízený dispečerský počítač.

fotoAplikace v ProgWinu se skládá z tzv. 'schémat'. Schéma je grafické vyjádření algoritmu, tedy postupu, jak řídicí aplikace zpracovává vstupní data (např. z čidel) a jak z nich vytváří výstupní data (např. pro akční členy).
Z vytvořených projektů lze exportovat jejich části a tvořit si tak vlastní knihovnu pro aplikace.
Jedno schéma představuje jednu 'obrazovku'. Obrazovka je tvořena jednou záložkou a jedním listem schématu. Záložky obrazovek se nacházejí ve vodorovné liště záložek. Přepínání mezi obrazovkami se provádí pomocí kliknutí myší na záložce obrazovky.
Obrazovky jsou sdruženy do 'skupin'. Záložky skupin jsou umístěny v pravé části hlavního okna ProgWinu. Skupiny se přepínají podobně jako obrazovky kliknutím na záložku skupiny. Každá skupina má svou množinu obrazovek.
Základní jednotkou schématu je tzv. modul. Je to programový objekt, který plní určenou funkci popsanou v dokumentaci. Moduly jsou ve schématu znázorněny jako obrázky vyjadřující jejich funkci. Z obrázku vystupují vstupy modulu (levá strana) a výstupy modulu (pravá strana). Vstupy a výstupy jednotlivých modulů se mezi sebou propojují spojovacími čarami.
Spojovací čáry představují datový tok, tj. průběh signálu od vstupního čidla přes řídicí algoritmy až na akční člen. Typický datový tok začíná u vstupních čidel, odkud se čerpají měřené hodnoty vstupů, pokračuje přes regulační smyčky a SW hradla, která zajišťují potřebnou logiku i vazbu do výstupních akčních členů (typicky binární nebo analogové výstupy).

LADĚNÍ APLIKACE
fotoLadění spočívá v tom, že se ze schémat vytvoří aplikační program, přes komunikační kabel se dálkově přenese do řídicí jednotky (do regulátoru PROMOS), kde se aplikace spustí. Prostředí se potom přes volbu v hlavním menu přepne z EDITAČNÍHO režimu do režimu RUN. V režimu RUN není možná editace, ale je možné otevírání dialogů modulů. V režimu RUN probíhá neustálá komunikace mezi řídicí jednotkou PROMOS a systémem ProgWin, takže schéma aplikace je 'živé'. Data se zobrazují jednak v dialogových oknech modulů, jednak ve sledovacím okně, kam se přidávají položky pomocí tlačítka v dialogu modulů, jednak na propojovacích polích SCRIN a SCROUT tím, že zapneme jejich vizualizaci pravým tlačítkem myši. Hodnoty na vstupech je možné také simulovat přes virtuální režim vstupů.

Parametrické soubory pro Control Web
Jedinečnou a pro programátory velmi výhodnou volbou se jeví možnost generovat automaticky přímo z ProgWinu základní soubory (PAR, DMF) pro aplikaci v Control Webu. V nabídnutém dialogovém okně programátor zvolí kromě jiného parametry potřebné pro přenos do nadřazeného PC SW a akci spustí i s možností otevření nové aplikace v Control Webu. Automatický přenos je proti ručnímu podstatně spolehlivější a ušetří tak značné množství práce.


© ELSACO Kolín
22.05.2019  hore
Info: pro správnou funkci našich stránek je třeba mít zapnutou podporu JavaScriptu a Cookies! Po F5 by měl tento text zmizet.