Kontrola / Nastavení hlavního kanálu centrály

Hlavním kanálem centrály je nazýván ten COM, na který je přesměrována základní komunikace, tj. tzv. QQ relace a protokol modbus slave. Z výroby je nastaven hlavní kanál na COM0 centrály, což platí pro centrály všech tří typů CCPU-02/03/21.
Kontrola nastavení hlavního kanálu, resp. jeho přesun na jiný COM centrály, se provádí ze systémového menu centrály.

Kontrola nastavení hlavního kanálu centrál CCPU-02/03
Kontrola nastavení hlavního kanálu centrály CCPU-21

Provádí se obdobně, jen přechod do systémového menu je jiný, protože centrála CCPU-21 je kompakt s ovládacím panelem a oproti centrálám CCPU-02/03 neobsahuje tlačítka A + B + RST.

Přechod do systémového menu centrály CCPU-21: