Kontrola verze firmware v centrále

Informace o verzi firmware (FW) v centrále je zobrazena v systémovém menu centrály, a to po volbě F4 Kanal.

Kontrola verze FW v centrále CCPU-02/03
Kontrola verze firmware v centrále CCPU-21

Přechod do systémového menu centrály CCPU-21 je jiný než u předchozích typů centrál, protože centrála CCPU-21 je kompakt s ovládacím panelem a oproti centrálám CCPU-02/03 neobsahuje tlačítka A + B + RST. Viz obrázek.

Přechod do systémového menu centrály CCPU-21: