Rozborka centrály XCPU-32

Princip rozebírání centrálních i periferních jednotek, které jsou umístěny v univerzálních plastových krabičkách, je v podstatě pro všechny typy jednotek stejný.

Tento návod jest ke stažení.


1) Ze samotné jednotky vyjmeme všechny odnímatelné svorkovnice (na obrázku jedna světle zelená dole pod jednotkou). Uchopíme odnímatelnou svorkovnici na stranách (vlevo a vpravo), tahem nahoru a kývavým pohybem ji postupně vysuneme.

2) Jednotku otočíme dnem vzhůru. Téměř v rozích jsou vidět 4 plastové pružné záklopky / zámečky. Pomocí šroubováku je postupně odklápíme ode dna a dno prsty vytlačujeme od pouzdra jednotky.

3) Až bude dno krabičky uvolněno...

4) Vidíme spodní tištěný spoj pode dnem krabičky.

5) Jednotku otočíme dnem dolů. Opatrně vyklápíme průhledné víčko směrem od sebe nahoru.

6) Podíváme se z levé strany na oválný čep víčka a snažíme se ho dostat do polohy, kdy lze tahem levé strany víčka nahoru vysunout víčko otvorem (v pouzdře krabičky) pro levý čep.

7) Štítek je fixován vlevo a vpravo minizarážkami uvnitř pouzdra plastové krabičky. Na obrázku je vidět levá. Prsty (nebo dle obrázku menším šroubovákem) odsuneme víčko od levé stěny krabičky tak, aby zarážka byla mimo štítek. Větším šroubovákem, podstrčeným skrz otvor pro PFL konektor, vytlačíme štítek směrem nahoru.

8) Štítek uvolníme z jedné strany tahem nahoru.

9) Postupně jej vyjmeme...

10) Tím jsme získali přístup k hornímu tištěnému spoji.
Všimněte si, že horní tištěný spoj je vpředu a vzadu uprostřed stěny pouzdra krabičky opět fixován jakousi zarážkou na vnitřní stěně plastové krabičky. Zarážka je pod ním.
Zase se snažíme menším šoubovákem oddálit tištěný spoj od stěny krabičky tak, aby byla zarážka vidět celá a neblokovala pohyb tištěného spoje dolů.


11) Opatrně uvolňujeme (od stěny krabičky vpředu a vzadu) tištěný spoj a tlakem dolů se snažíme sunout celý vnitřek jednotky dolů na stůl.

12) Nadzvihneme krabičku, odtlačíme opět postupně ty 4 záklopky / zámky dna a opatrně vyjmeme nejprve spodní tištěný spoj.

13) Potom vyjmeme spodem krabičky pomalu celý vnitřek - je vcelku pevně sestaven k sobě, ač se skládá z několika dílů / tištěných spojů.

14) A je venku...
Vnitřek jednotky samostatně.

15) Na spodním tištěném spoji vpravo vidíme to, co je v manuále na obrázku - propojky (jumpery) pro definici analogových vstupů...

16) Celé nakloníme - opravdu tam políčka pro propojky jsou. Na obrázku v manuále je to však čitelnější. Viz níže.
Zde na obrázku je centrála XCPU-32, která má jen dva analogové vstupy.

17) Analogové vstupy umožňují měření:
  • napětí
    v rozsahu 0 až 10 V
  • proudu
    v rozsahu 0 až 20 mA
  • teploty
    odporovými teplotními čidly Ni1000/5000ppm. Hrubý rozsah měření teploty s těmito čidly je -50 až +150 °C, který je dostatečný pro všechny běžné typy úloh.