Ovladače pro USB - Universal Serial Bus [univerzální sériové rozhraní] - popis instalace

Postup při instalaci USB ovladače

 1. Na PC nakopírujte na HDD do vámi vytvořeného adresáře (např. C:\FTDI) USB ovladač, stažený ze stránek výrobce FTDI. PC vypněte.
 2. Propojte USBéčka PC a centrály CCPU-03 originálním USB kabelem s konektory A-B (viz USB obecně).
 3. Zapněte sestavu PL2 s CCPU-03 a pak zapněte PC.
 4. PC nabíhá a Wokna ohlásí, že nalezly nový HW (USB).
  Hledá se ovladač pro USB, podstrčte mu adresář C:\FTDI.
  Tam Wokna najdou potřebný ze souboru typu *.INF a nainstalují ovladač pro USB tak, jako by to byl další sériový port (COM), např. jako COM4.
 5. Ověření (ve Windows XP): v Ovládacích panelech (Control Panel), volba SYSTÉM - vlastnosti systému, a na kartě Hardware volíme Správce zařízení. V okně Správce zařízení lze u položky Porty (COM a LPT) spatřit další COM (USB Serial Port). Jeho označení si zapamatujte (např. COM4 - viz obrázek). 6. Pak lze funkci USB vyzkoušet.
  Na centrále CCPU-03 můžete ponechat hlavní kanál nastaven podle svých požadavků na kterýkoliv COM (např. hlavní kanál nastaven na Kanal 4 pro FTP/IP), protože USB centrály CCPU-03 je určen pouze pro překlady z prostředí FRED.
 7. Spusťtte FREDa a nahrajte do něj libovolný projekt pro centrálu CCPU-03. Spusťte ovladač pro PL2 a na kartě Komunikace nastavte Kanál: COM, adresu stanice podle skutečnosti (zde 1), Port: COM4 (podle předchozího zjištění) a pokud jste neměnili rychlost, nastavenou z výroby, tak pak Rychlost: 38400 - viz obrázek.  Po správném nastavení komunikačních parametrů klikněte na tlačítko Test. Z centrály je vyčten typ FW a CRC a obé zobrazeno na kartě Komunikace ovladače PL2 v rámečku Test komunikace.


 8. Tak jsme si ověřili správné nastavení sériové linky pro překlady, lze tedy vyzkoušet i překlad a ladící režim...
  USBéčko by mělo fungovat, komunikace je oproti klasickému kanálu RS-232 rychlejší.
 9. Máte-li program Wzorky, zvolte v Nastavení komunikace nový COM.

  Wzorky a USB

  Banku 64 kB (velkou) vyčtete i do 10 sec.

  Wzorky a USB