Příklad


Ukázka aplikace v Control Webu, monitorující základní parametry stanice Promos RT pomocí standardního AT-modemu (s použitím ovladače CWDRTMOD).

Soubor RTMODEM.PAR

[COM]
 DRIVER SYSTEM 2
 IRQ 3
 BASE $02F8
 BAUD 19200
 BITS 8
 PARITY NONE
 STOP 1
 OPTIONS 32
 BUFFER_SIZE 1024
END

[MODEM]
{ prikazy pro volajici modem }
{ -------------------------- }
INIT ATE0V1X3&C1&R1&D0H0S0=0#~ { inicializacni prikaz modemu }
INIT_OK #@OK#@       { spravna odpoved na inicializaci }
INIT_TIME 5.0       { maximalni cas pro odpoved }
CONNECT ATDT        { prikaz pro navazani spojeni:
                 ATDP ..... dial pulse (pulsni volba)
                 ATDT ..... dial tone (tonova volba)
               cely prikaz bude proveden najednou slozenim
               promennych
                CONNECT + CUNNECT_NUMBER + CONNECT_ENDCHAR }
CONNECT_ENDCHAR #     { ukoncovaci znak pro prikaz navazani spojeni }
CONNECT_OK CONNECT     { spravna odpoved - spojeni bylo provedeno }
CONNECT_TIME 90.0     { maximalni cas pro provedeni spojeni modemu }
LINEOFF ~~+++~~ATH0#~~   { prikaz pro uzavreni spojeni modemu - zaveseni linky }
LINEOFF_OK #@OK#@     { spravna odpoved na zaveseni linky }
LINEOFF_TIME 3.0      { maximalni cas pro prikaz zaveseni linky }

{ prikazy pro ovladani volaneho modemu }
{ ------------------------------------ }
CONNECT_ANSWER ATA#    { prikaz pro provedeni spojeni modemu }
ANSWER_TIME 30.0      { maximalni cas pro prikaz spojeni }
CONNECT_RING #@RING#@   { zprava rikajici: NEKDO ZVONI !!! }
RING_COUNT 3        { pocet zvoneni, po kterych je proveden prikaz
               CONNECT_ANSWER }
RING_TIME 10.0       { maximalni cas mezi jednotlivymi zpravami RING,
               pri prekroceni casu je snulovano pocitadlo
               zvoneni }
END

[GLOBAL]
 PREFIX $E1 $5C
 SUFFIX NONE
 PRESUFFIX NONE
 ADDRESS $00
 ANSWER_TIME 5.0
 SILENCE_WAIT 500
 RTS_TIME_ON 300
 RTS_TIME_OFF 200
 DEF_ANALOG_IN_ADDR $D61A
 NUM_VARDIS_ERR 3
 STOP_SELF_READING ON
 IDLE_TIME 10
 SLEEP_TIME 0
 SLEEP_COUNT 100
END

[STATION]
 ADDRESS 01
 RETRANSLATION 01
 NAME "PROMOS" ""
 PHONE 0321,722701
 NUM_BINAR_IN 40
 NUM_BINAR_OUT 8
 NUM_ANALOG_IN 16
 NUM_COUNTER_IN 0
 NUM_MEMORY_IN 4
 NUM_MEMORY_OUT 0
 BINAR_IN_XOR NONE
 BINAR_OUT_XOR NONE
 DEF_ANALOG_IN_ADDR FROM_GLOBAL
 DEF_MEMORY_IN
  1  $0001    { $0001-$0040 = AD }
  2  $0002
  3  $0003
  4  $0004
 DEF_MEMORY_END
 DEF_MEMORY_OUT NONE
 DEF_COUNTER_IN NONE
 ORIGINAL_CHANNELS
END

Soubor RTMODEM.DMF

begin
  1 - 96 boolean input   
 97 - 192 boolean output
 193 - 256 real input
 257 - 304 real input
 305 - 404 real bidirectional
 405 - 434 real input
 450 - 459 real input
 460 - 463 boolean output
 464 - 465 boolean input
 466 - 470 boolean bidirectional
 471    boolean output
 472    boolean output
 473    boolean output
 474    boolean output
 475    boolean output
 476    boolean output
 477 - 478 boolean input
 479 - 499 real input
 60000 shortcard output
 60001 shortcard output
 60002 cardinal output
 60003 boolean output
 60004 - 60009 shortcard input
 60010 - 60017 real input
 65533 - 65534 real output
 65535 boolean output
end.

Soubor RTMODEM.CW

directories
 '*.dbf' = '.\DBF';
end_directories;

settings
 operation_mode = real_time;
 independent_procedure_execution = true;
end_settings;

const
 crok = 0;
 cmes = 1;
 cden = 2;
 chod = 3;
 cmin = 4;
 csec = 5;
end_const;

var
 stoppp = boolean, false;
 make_read_ai = boolean, false;
 make_read_mi = boolean, false;
 make_read_bi = boolean, false;
 make_write = boolean, false;
 make_restart = boolean, false;
 nul_new_bi = boolean, false;
 nul_new_ai = boolean, false;
 nul_new_chyba_rizeni = boolean, false;
 nul_new_mi = boolean, false;
 time_ai = array[ crok..csec ] of cardinal, 0;
 time_bi = array[ crok..csec ] of cardinal, 0;
end_var;

driver
 v = 'cwdrtmod.DLL', 'RTMODEM.DMF', 'RTMODEM.PAR';
end_driver;

channel
 ai1 = real, 193, v, input;
 ai1a = real, 201, v, input;
 ai2 = real, 194, v, input;
 ai2a = real, 202, v, input;
 ai3 = real, 195, v, input;
 ai3a = real, 203, v, input;
 ai4 = real, 196, v, input;
 ai4a = real, 204, v, input;
 ai5 = real, 197, v, input;
 ai5a = real, 205, v, input;
 ai6 = real, 198, v, input;
 ai6a = real, 206, v, input;
 ai7 = real, 199, v, input;
 ai7a = real, 207, v, input;
 ai8 = real, 200, v, input;
 ai8a = real, 208, v, input;
 bi1 = boolean, 1, v, input;
 bi2 = boolean, 2, v, input;
 bi3 = boolean, 3, v, input;
 bi4 = boolean, 4, v, input;
 bi5 = boolean, 5, v, input;
 bi6 = boolean, 6, v, input;
 bi7 = boolean, 7, v, input;
 bi8 = boolean, 8, v, input;
 biX = array[ 9..40 ] of boolean, v, input;
 bo1 = boolean, 97, v, output, false;
 bo2 = boolean, 98, v, output, false;
 bo3 = boolean, 99, v, output, false;
 bo4 = boolean, 100, v, output, false;
 bo5 = boolean, 101, v, output, false;
 bo6 = boolean, 102, v, output, false;
 bo7 = boolean, 103, v, output, false;
 bo8 = boolean, 104, v, output, false;
 errors_counter = real, 454, v, input;
 errors_no_answer = real, 450, v, input;
 komunikace = boolean, 464, v, input;
 last_com_error = boolean, 465, v, input;
 mi1 = real, 405, v, input;
 mi2 = real, 406, v, input;
 mi3 = real, 407, v, input;
 mi4 = real, 408, v, input;
 modem_connect = boolean, 476, v, output, false;
 modem_connected = boolean, 478, v, input;
 modem_connecting = boolean, 477, v, input;
 new_ai = boolean, 467, v, bidirectional, false;
 new_bi = boolean, 466, v, bidirectional, false;
 new_chyba_rizeni = boolean, 470, v, bidirectional, false;
 new_mi = boolean, 469, v, bidirectional, false;
 read_ai = boolean, 475, v, output, false;
 read_bi = boolean, 472, v, output, false;
 read_mi = boolean, 473, v, output, false;
 silencetime = real, 452, v, input;
 stav_linky = real, 495, v, input;
 transmit_messages = real, 490, v, input;
 transmit_messages_prior = real, 497, v, input;
 write_bo = boolean, 462, v, output, false;
 write_restart = boolean, 471, v, output, false;
end_channel;

timer
end_timer;

instrument

 window panel panel_1;
  owner = background;
  position = 17, 42, 766, 517;
  win_disable = zoom, maximize;
  win_title = 'PROMOS RT - AT-MODEM test';
 end_panel;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 283, 403;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'write      read';
 end_label;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 338, 258, 80, 141;
  expression = transmit_messages;
  mode = vertical_bar;
  content = med;
  range_to = 20;
  low_limit = 10;
  high_limit = 15;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 619, 13, 137, 25;
  output = make_read_mi;
  mode = text_button;
  true_text = 'MI';
  false_text = 'MI';
  receivers = prg_make_read_mi;
  mono = 0.1, true;
  colors
   false_paper = green;
  end_colors;
 end_switch;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 505, 19, 34, 25;
  output = nul_new_mi;
  mode = text_button;
  true_text = 'NUL';
  false_text = 'NUL';
  receivers = prg_nul_mi;
  mono = 0.1, true;
 end_switch;

 indicator id_1;
  timer = 0.1;
  owner = panel_1;
  position = 540, 5;
  expression = new_mi;
 end_indicator;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 404, 6;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'see .PAR   New Data';
 end_label;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 330, 9, 71, 16;
  expression = mi4;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 255, 9, 71, 16;
  expression = mi3;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 180, 9, 71, 16;
  expression = mi2;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 105, 9, 71, 16;
  expression = mi1;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 8, 9;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'memory inputs';
 end_label;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 9, 67, 71, 16;
  expression = ai1a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 84, 67, 71, 16;
  expression = ai2a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 159, 67, 71, 16;
  expression = ai3a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 234, 67, 71, 16;
  expression = ai4a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 309, 67, 71, 16;
  expression = ai5a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 384, 67, 71, 16;
  expression = ai6a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 459, 67, 71, 16;
  expression = ai7a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 534, 67, 71, 16;
  expression = ai8a;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 273, 428;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'Connecting...';
  text = '(spojuje se)';
 end_label;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 204, 428;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'ON LINE';
  text = '(spojeno)';
 end_label;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 289, 461;
  expression = modem_connecting;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 214, 461;
  expression = modem_connected;
 end_indicator;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 135, 437;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'connect';
 end_label;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 136, 453, 48, 48;
  output = modem_connect;
  true_text = 'WRITE DATA';
  false_text = 'WRITE DATA';
  colors
   false_paper = lred;
  end_colors;
 end_switch;

 multi_label id_1;
  timer = 0.05;
  owner = panel_1;
  position = 8, 423;
  frame = 1;
  item
   font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
   text = 'free';
   expression = stav_linky = 0;
   paper = lgray;
   ink = black;
   blink_paper = white;
   blink_ink = red;
  end_item;
  item
   font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
   text = 'transmit';
   expression = stav_linky = 1;
   paper = lgray;
   ink = black;
   blink_paper = white;
   blink_ink = red;
  end_item;
  item
   font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
   text = 'receive';
   expression = stav_linky = 2;
   paper = lgray;
   ink = black;
   blink_paper = white;
   blink_ink = red;
  end_item;
  item
   font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
   text = 'silence';
   expression = stav_linky = 3;
   paper = lgray;
   ink = black;
   blink_paper = white;
   blink_ink = red;
  end_item;
  item
   font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
   text = 'answer AH';
   expression = stav_linky = 5;
   paper = lgray;
   ink = black;
   blink_paper = white;
   blink_ink = red;
  end_item;
  item
   font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
   text = 'error';
   expression = stav_linky = 255;
   paper = lgray;
   ink = black;
   blink_paper = white;
   blink_ink = red;
  end_item;
 end_multi_label;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 8, 407;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'line state';
 end_label;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 13, 474, 61, 28;
  output = stoppp;
  mode = text_button;
  true_text = 'STOP';
  false_text = 'STOP';
  receivers = prg_stop;
  mono = 0.1, true;
  colors
   false_paper = red;
   false_ink = lyellow;
  end_colors;
 end_switch;

 indicator id_1;
  timer = 0.5;
  owner = panel_1;
  position = 1, 484;
  expression = hsec > 50;
  font = 'Arial (Central European)', 18, bolditalic;
  true_text = '.';
  font = 'Arial (Central European)', 18, bolditalic;
  false_text = '.';
  colors
   true_tshadow = lgray;
   true_bshadow = lgray;
   false_ink = white;
   false_tshadow = lgray;
   false_bshadow = lgray;
  end_colors;
 end_indicator;

 chart graf;
  owner = panel_1;
  position = 457, 407, 300, 101;
  mode = flow_graph;
  range_from = -50;
  range_to = 150;
  low_limit = -20;
  history = 75;
  item
   expression = ai1;
   color = white;
  end_item;
  item
   expression = ai2;
   color = lyellow;
  end_item;
  item
   expression = ai3;
   color = lmagenta;
  end_item;
  item
   expression = ai4;
   color = lred;
  end_item;
  item
   expression = ai5;
   color = lcyan;
  end_item;
  item
   expression = ai6;
   color = lgreen;
  end_item;
  item
   expression = ai7;
   color = lblue;
  end_item;
  item
   expression = ai8;
   color = lgray;
  end_item;
 end_chart;

 archiver analogy;
  owner = panel_1;
  position = 639, 369, 119, 28;
  win_title = 'Archiv analogu';
  file_name = 'AI_';
  file_length = month;
  item
   name = 'AD1';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai1;
  end_item;
  item
   name = 'AD2';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai2;
  end_item;
  item
   name = 'AD3';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai3;
  end_item;
  item
   name = 'AD4';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai4;
  end_item;
  item
   name = 'AD5';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai5;
  end_item;
  item
   name = 'AD6';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai6;
  end_item;
  item
   name = 'AD7';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai7;
  end_item;
  item
   name = 'AD8';
   type = numeric;
   length = 5;
   dec_places = 1;
   expression = ai8;
  end_item;
 end_archiver;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 737, 274, 27, 27;
  expression = time_bi[ csec ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 709, 274, 27, 27;
  expression = time_bi[ cmin ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 681, 274, 27, 27;
  expression = time_bi[ chod ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 627, 274, 48, 27;
  expression = time_bi[ crok ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 599, 274, 27, 27;
  expression = time_bi[ cmes ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 571, 274, 27, 27;
  expression = time_bi[ cden ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 620, 103, 136, 48;
  output = make_read_bi;
  mode = text_button;
  true_text = 'READ BINARS';
  false_text = 'READ BINARS';
  receivers = prg_make_read_bi;
  mono = 0.1, true;
  colors
   false_paper = green;
  end_colors;
 end_switch;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 737, 315, 27, 27;
  expression = time_ai[ csec ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 709, 315, 27, 27;
  expression = time_ai[ cmin ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 681, 315, 27, 27;
  expression = time_ai[ chod ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 627, 315, 48, 27;
  expression = time_ai[ crok ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 599, 315, 27, 27;
  expression = time_ai[ cmes ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 571, 315, 27, 27;
  expression = time_ai[ cden ];
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 433, 361, 34, 25;
  output = nul_new_chyba_rizeni;
  mode = text_button;
  true_text = 'NUL';
  false_text = 'NUL';
  receivers = prg_nul_chyba_rizeni;
  mono = 0.1, true;
 end_switch;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 433, 317, 34, 25;
  output = nul_new_ai;
  mode = text_button;
  true_text = 'NUL';
  false_text = 'NUL';
  receivers = prg_nul_ai;
  mono = 0.1, true;
 end_switch;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 433, 274, 34, 25;
  output = nul_new_bi;
  mode = text_button;
  true_text = 'NUL';
  false_text = 'NUL';
  receivers = prg_nul_bi;
  mono = 0.1, true;
 end_switch;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 510, 359;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'Error of control';
  text = '(voltage startup)';
 end_label;

 indicator id_1;
  timer = 0.1;
  owner = panel_1;
  position = 471, 352;
  expression = new_chyba_rizeni;
 end_indicator;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 510, 320;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'Analog In';
 end_label;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 473, 244;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'New Data';
 end_label;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 510, 280;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'Binary In';
 end_label;

 indicator id_1;
  timer = 0.1;
  owner = panel_1;
  position = 471, 264;
  expression = new_bi;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 0.1;
  owner = panel_1;
  position = 471, 308;
  expression = new_ai;
 end_indicator;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 620, 217, 136, 48;
  output = make_restart;
  mode = text_button;
  true_text = 'WRITE RESTART';
  false_text = 'WRITE RESTART';
  receivers = prg_make_restart;
  mono = 0.1, true;
  colors
   false_paper = lred;
  end_colors;
 end_switch;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 253, 258, 80, 141;
  expression = transmit_messages_prior;
  mode = vertical_bar;
  content = med;
  range_to = 20;
  low_limit = 10;
  high_limit = 15;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 283, 243;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'messages in buffer';
 end_label;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 146, 275, 62, 27;
  expression = silencetime;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 999999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  mask = '@@@@@';
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 118, 243;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'time from last mess';
  text = '  (silence time)';
 end_label;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 188, 371, 57, 27;
  expression = errors_no_answer;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  mask = '@@@@@';
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 188, 340, 57, 27;
  expression = errors_counter;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 0;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  mask = '@@@@@';
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 98, 318;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'error counter';
  text = ' ';
  text = '  - in mess';
  text = ' ';
  text = '  - no answer';
 end_label;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 8, 318;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'error in last';
  text = 'communication';
 end_label;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 32, 350;
  expression = last_com_error;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 32, 260;
  expression = komunikace;
 end_indicator;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 8, 242;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'wait for answer';
 end_label;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 620, 43, 136, 48;
  output = make_read_ai;
  mode = text_button;
  true_text = 'READ ANALOGS';
  false_text = 'READ ANALOGS';
  receivers = prg_make_read_ai;
  mono = 0.1, true;
  colors
   false_paper = green;
  end_colors;
 end_switch;

 switch id_3;
  owner = panel_1;
  position = 620, 160, 136, 48;
  output = make_write;
  mode = text_button;
  true_text = 'WRITE DATA';
  false_text = 'WRITE DATA';
  receivers = prg_make_write;
  mono = 0.1, true;
  colors
   false_paper = lred;
  end_colors;
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 546, 160, 48, 48;
  output = bo8;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 471, 160, 48, 48;
  output = bo7;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 396, 160, 48, 48;
  output = bo6;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 321, 160, 48, 48;
  output = bo5;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 246, 160, 48, 48;
  output = bo4;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 171, 160, 48, 48;
  output = bo3;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 96, 160, 48, 48;
  output = bo2;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 21, 160, 48, 48;
  output = bo1;
  true_icon = 'JEDNA.ICO';
  false_icon = 'NULA.ICO';
 end_switch;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 8, 140;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'binary outputs';
 end_label;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 8, 82;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'binary inputs';
 end_label;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 551, 100;
  expression = bi8;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 476, 100;
  expression = bi7;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 401, 100;
  expression = bi6;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 326, 100;
  expression = bi5;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 251, 100;
  expression = bi4;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 176, 100;
  expression = bi3;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 101, 100;
  expression = bi2;
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 26, 100;
  expression = bi1;
 end_indicator;

 label id_2;
  owner = panel_1;
  position = 8, 31;
  font = 'MS Sans Serif (Central European)', 8, bold;
  text = 'analog inputs';
 end_label;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 534, 49, 71, 16;
  expression = ai8;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 459, 49, 71, 16;
  expression = ai7;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 384, 49, 71, 16;
  expression = ai6;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 309, 49, 71, 16;
  expression = ai5;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 234, 49, 71, 16;
  expression = ai4;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 159, 49, 71, 16;
  expression = ai3;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 84, 49, 71, 16;
  expression = ai2;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 9, 49, 71, 16;
  expression = ai1;
  mode = text_display;
  range_from = -9999;
  range_to = 9999;
  dec_places = 1;
  font = 'Courier New (Central European)', 12, bold;
  colors
   ink = black;
  end_colors;
 end_meter;

 window monitor id_2;
  owner = background;
  position = 9, 163, 445, 275;
  watch
   channel = biX[ 9 ];
  end_watch;
 end_monitor;

 window panel panel_2;
  timer = 1;
  owner = background;
  position = 9, 27, 356, 83;
 end_panel;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 12, 11;
  expression = biX[ 9 ];
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 52, 11;
  expression = biX[ 10 ];
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 92, 11;
  expression = biX[ 11 ];
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 132, 11;
  expression = biX[ 12 ];
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 172, 11;
  expression = biX[ 13 ];
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 212, 11;
  expression = biX[ 14 ];
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 252, 11;
  expression = biX[ 15 ];
 end_indicator;

 indicator id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_2;
  position = 292, 11;
  expression = biX[ 16 ];
 end_indicator;

 program prg_make_read_ai;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if make_read_ai then
    read_ai = not read_ai;  (* nastartuje prenos *)
    repeat
     pause 0;
    until komunikace;     (* pocka, az zacne komunikace *)
    repeat
     pause 0;
    until not komunikace;   (* pocka, az dokonci komunikaci *)
    if new_ai then      (* prisly nova data ? *)
     time_ai[crok] = year;
     time_ai[cmes] = month;
     time_ai[cden] = day;
     time_ai[chod] = hour;
     time_ai[cmin] = minute;
     time_ai[csec] = second; (* ano -> zmeni posledni cas nacteni *)
     pause 1;        (* pocka, aby uz data byly prekodovany do kanalu *)
     analogy.DoArchive();  (* a provede zapis na disk *)
     send graf;       (* a pohne rolujicim grafem *)
     new_ai = false;     (* na konec shodi "flag" novych dat *)
    end;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_make_read_bi;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if make_read_bi then
    read_bi = not read_bi;
    repeat
     pause 0;
    until komunikace;
    repeat
     pause 0;
    until not komunikace;
    if new_bi then
     time_bi[crok] = year;
     time_bi[cmes] = month;
     time_bi[cden] = day;
     time_bi[chod] = hour;
     time_bi[cmin] = minute;
     time_bi[csec] = second;
    end;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_make_write;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if make_write then
    write_bo = not write_bo;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_make_restart;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if make_restart then
    write_restart = not write_restart;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_nul_ai;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if nul_new_ai then
    new_ai = false;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_nul_chyba_rizeni;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if nul_new_chyba_rizeni then
    new_chyba_rizeni = false;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_stop;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if stoppp then
    system.StopApplication();
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_nul_bi;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if nul_new_bi then
    new_bi = false;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_nul_mi;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if nul_new_mi then
    new_mi = false;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

 program prg_make_read_mi;
  
  procedure OnActivate();
  begin
   if make_read_mi then
    read_mi = not read_mi;
   end;
  end_procedure;
  
 end_program;

end_instrument;