logo  
Vužanova 299, 280 02 KOLÍN
  košík 0 ks / 0.00 €
rozbalit | sbalit

na Promos HDL
  | Hledání | Kontakty | O firmě | Servis | Fórum | eShop | Ceník [] | m.elsaco.cz |   Přihlásit  
  / Úvodní  /  Řídicí a programovatelné jednotky  /  Aplikace s řídicími jednotkami
řídicí systémy | ELSACO Kolín

Řídicí systémy PROMOS - přehled

Konektivita, komunikace, síťové propojení

V dnešní době je běžným požadavkem datové propojení informačních systémů až na procesní úroveň řízení. Tomu odpovídá i naše nabídka - v sortimentu jsou jak prostředky nejnižší úrovně, řídicí systémy, datové a komunikační koncentrátory, počítačové operátorské panely i "opravdové" počítače. Strukturovaným propojením je možné vytvářet horizontální i vertikální datová propojení od nejjednodušších systémů monitorování procesních signálů přes technologicky orientované (fieldbusové) protokoly až po grafické dispečerské pracovní stanice, IP protokoly a databázové servery. Všechny nabízené přístroje jsou konstruovány pro instalaci a provoz v průmyslovém prostředí

aplikace
Možnosti síťového propojení komponentů průmyslového řízení

DataLab PC, DataLab PC/LCD, TEMPO

Pro úlohy na síťové úrovni nabízíme počítače se standardní PC architekturou. Jejich výhoda je zřejmá - použití standardní architektury se standardními operačními systémy dovoluje používat širokou škálu programových prostředků. To přináší do průmyslového prostředí možnosti známé z kancelářských počítačů.

Pro serverové úlohy jsou určeny počítače DataLab PC. Počítač je osazen procesorem Via Eden bez aktivního chlazení procesoru a čipové sady. Spolu s robustní skříní to značně zvyšuje dlouhodobou spolehlivost vyžadovanou v průmyslových aplikacích. Vysoký výkon (až 1200 MHz) a velká operační paměť umožňují práci rozsáhlým aplikacím. Je možné použít vestavěný pevný disk nebo použít Compact Flash paměťovou kartu a počítač provozovat zcela bez rotujících součástí. Ve standardní výbavě jsou všechna obvyklá rozhraní (USB, LPT, COM, ethernet, VGA, audio). Pro uzavřené serverové aplikace může být počítač provozován bez displeje, je- li potřeba uživatelské rozhraní, může být doplněn externím 15" TFT LCD displejem s dotykovým panelem opět v průmyslovém provedení.

aplikace
Typické způsoby použití počítače DataLab PC

Pro menší úlohy, kde je uživatelské rozhraní standardně vyžadováno, je určen panelový počítač DataLab PC/LCD. Jedná se opět o počítač standardu PC ovšem v kompaktním uspořádání s 8" TFT LCD displejem a dotykovým panelem. Počítač je konstruován pro přímou zástavbu do panelu. Stejně jako DataLab PC může pracovat pouze s Compact Flash kartou nebo může být vybaven pevným diskem.

aplikace
Typické způsoby použití panelového počítače TEMPO

Průmyslový panelový počítač TEMPO integruje výkonnou centrální jednotku s 5" LCD displejem s dotykovým panelem. Výpočetní výkon zajišťuje procesor IntelR XScaleT spolu s pamětí RAM a Flash integrovanou přímo na procesorovém modulu. Počítač má standardní rozhraní Ethernet, USB, CAN a volitelné sériové kanály. Velmi robustní kovová skříňka obsahuje i napájecí zdroj a je určena k přímé instalaci do panelu, např. do dveří rozvaděče. Počítač je vybaven operačním systémem Windows CE.net a může být použit s aplikacemi v prostředí ControlWeb nebo Tirs.NET. Po doplnění periferním subsystémem může být používán jako výkonná centrální jednotka řídicího systému s grafickým rozhraním. Použití ControlWebu i na nejnižší úrovni řídicího systému znamená, že aplikační program procesní stanice i dispečerského počítače je vytvářen ve stejném prostředí. To kromě zvýšení komfortu programování a obsluhy umožňuje také dokonalou integraci dat ve víceúrovňových systémech dispečerského řízení.

Procesní řídicí systémy - PROMOS line 2

Stavebnice PROMOS line 2 je soubor centrálních a periferních jednotek umožňujících modulární výstavbu řídicího systému přesně podle požadavků aplikace. Je optimalizována na úlohy průmyslové regulace a řízení. Umožňuje efektivně realizovat úlohy do velikosti řádu až několik stovek procesních I/O signálů. Komunikační kanály centrálních jednotek umožňují stavět nejen lokální řídicí systémy, ale také procesní stanice hierarchických dispečerských sítí. Řídicí systémy mohou být vybaveny ovládacím panelem se čtyřřádkovým alfanumerickým displejem.

aplikace
Architektura systému PROMOS line 2

Jako každý počítač je řídicí systém nutno vybavit aplikačním programem. Standardně jsou centrální jednotky vybaveny základní vrstvou programových bloků. Využití jednotlivých bloků a jejich vazby mezi sebou a směrem k technologii vytváří aplikační programátor pomocí grafického prostředí FRED. Toto prostředí je natolik intuitivní, že programování zvládne každý, kdo porozumí problému v technologii. Systém je dostatečně univerzální, takže jej lze používat jako obecný technologický regulační a řídicí systém. Pokud je řešená úloha natolik speciální, že použití prostředí FRED není efektivní, je k dispozici prostředí TOPAS 900, které umožňuje zcela volné programování v jazyce C. Použití obecného programovacího jazyka dovoluje maximální využití všech systémových prostředků a tvorbu vlastního uživatelského rozhraní, komunikačních protokolů ap., ovšem za cenu výrazně náročnějšího vývoje. Pro usnadnění tvorby programového vybavení spolu s vývojovým prostředím dodáváme také řadu knihovních modulů, komunikačních protokolů a aplikačních příkladů.

Řídicí systémy PROMOS nejen pro regulaci tepla


ke stažení PDFkatalogový list k_rs.pdf - 1.8 MB, 07.12.2009

obrazovka
Vývojové prostředí FRED

 

Komunikační koncentrátory - XCom

Komunikační centrály XCom jsou speciální centrální jednotky vybavené velkým množstvím komunikačních kanálů. Jsou určeny pro širokou škálu úloh sběru dat, připojení síťových modemů, převodu komunikačních protokolů, připojení periferních systémů přímo na síťovou úroveň či zprostředkování připojení pro zařízení, která sama nejsou schopná realizace IP prokolů. Stejně tak mohou být využity jako centrální jednotky pro menší řídicí systémy. Pro vývoj aplikačního vybavení je nově připraveno grafické prostředí FRED.

komunikace

 

MikroPLC - Logic / Octopus

Pro řešení úloh s převažujícím podílem logického a sekvenčního řízení slouží malé programovatelné automaty PROMOS Logic a Octopus. Centrální jednotka LOGIC obsahuje 8 logických vstupů a 8 výstupů, jednotka Octopus 64 logických vstupů / výstupů. Obě centrály mají sériovou linku pro připojení k nadřízenému řídicímu systému a sběrnici CAN. Již v základním provedení Logic i Octopus umožňují modulární výstavbu větších systémů. K rozšiřování je možné použít jakékoliv jednotky vstupů/výstupů periferního subsystému stavebnice PROMOS line 2. Hranice rozšíření systému není pevně určena, je dána využitím sdílených systémových prostředků - především paměti RAM a komunikačních objektů sběrnice CAN. Například spojením centrály Octopus s 10 dalšími periferními moduly FCPU-02 je možné vybudovat systém pro obsluhu až 700 I/O signálů.

projekt
Vývojové prostředí LogiMon

K vývoji programového vybavení je určeno grafické vývojové prostředí LogiMon, které umožňuje sestavit řídicí program ve formě funkčního schématu. K dispozici je knihovna modulů, která nabízí připravené funkční bloky od jednoduchých logických hradel až po komplexní programové moduly a stavové automaty. Programovací prostředí umožňuje manipulaci s bitovými i celočíselnými datovými objekty. Mikrosystémy jsou určeny k řešení malých a středních úloh podle složitosti řídicího programu až do stovek I/O signálů. Rychlost zpracování programu je řádově 1,5 ms na tisíc logických operací.

 

PROMOS line 2 periferní subsystém

Periferní jednotky PROMOS line 2 tvoří soubor modulů pro vstupy a výstupy logických i analogových signálů. Jsou koncipovány jako obecná vstupně výstupní zařízení. Mohou být použity nejen s centrálními jednotkami stavebnice PROMOS line 2 a TEMPO, ale i jako obecný perifení subsystém pro řídicí jednotky jiných výrobců. Připojení přímo na síťovou úroveň nebo případná transformace komunikace mohou být zprostředkovány komunikačním koncentrátorem XCom.

Všechny periferní jednotky jsou vyráběny ve dvou modifikacích - se sběrnicí CANopen (např. CBIO-xx) a s asynchronní sériovou sběrnicí RS-485 (např. SBIO-xx). Sortiment periferních jednotek v současné době zahrnuje:

  • CBI/SBI-11/12 modul 16 logických vstupů
  • CBO/SBO-11/12 modul 12 logických výstupů s relé
  • CBIO/SBIO-11/12 modul 8 logických vstupů a 8 výstupů s relé
  • CAIO/SAIO-12 modul pro 12 univerzálních AD/DA pozic - lze osadit až 12 analogových vstupů (rozlišení 16 bitů) a až 6 analogových výstupů (PWM, rozlišení 8 bitů)
  • CCIO/SCIO-11 kombinovaný modul pro měření 6 termočlánků, 8 logických vstupů a 8 tranzistorových výstupů
  • CSMC-11 kombinovaný modul řízení krokového motoru + 8 logických vstupů, 8 tranzistorových výstupů
  • FCPU-02A modul 64 logických vstupů/výstupů, jednotlivé osmice se osazují I/O piggy PBI/PBO, je možné přímé propojení se svorkovými moduly XBI-11 a XBO-11
  • CKDM/SKDM-11/12 ovládací panel, u CKDM/SKDM-12 možnost připojení 8 logických vstupů, 8 výstupů a 4 analogové vstupy
  • SMI-12 galvanický oddělovač linky RS-485
  • SMI-13G galvanický oddělovač linky a převodník RS-232

Jednotky s připojením CANopen splňují požadavky specifikace CiA DS-301 a jsou určeny pro lokální připojení na krátkou vzdálenost. Vysoká rychlost výměny dat po sběrnici CAN je předurčuje pro systémy, kde je požadovaná malá doba odezvy. Pokud je požadováno připojení k systémům bez CAN rozhraní (např. počítače PC), je možné použít USB-CAN převodník XCom.

Jednotky s připojením sériovou linkou RS-485 je možné použít na větší vzdálenosti (až 1200 m), rychlost výměny dat může být v řádu stovek milisekund (jednotky mohou pracovat až na 115 kBd). Pro napojení a galvanické oddělení modulů k lince RS-485 je určen modul SMI-12, pro napojení k lince RS-232 je možné použít modul SMI-13A/G. Periferní jednotky podporují protokoly EpsNet, Modbus a Profibus DP.

 

Poznámka:
V katalogovém listu (nahoře odkaz ke stažení) naleznete schematické obrázky zapojení řídicích systémů PROMOS pro střední i náročné úlohy, pro logické a sekvenční řízení či pro sběr dat.


© ELSACO Kolín
22.05.2019  hore
Info: pro správnou funkci našich stránek je třeba mít zapnutou podporu JavaScriptu a Cookies! Po F5 by měl tento text zmizet.