Kontrola verze BIOSu v centrále CCPU-02/03/21

Kontrola (jakou verzi BIOSu obsahuje centrála) se provádí příjmem zprávy, kterou centrála vyšle na hlavní kanál po svém restartu.
Zprávu přijímáme z hlavního kanálu centrály (defaultně COM0 centrály = sériová linka RS-232) do COMu počítače - např. programem TERMINAL.EXE, který je ke stažení na www.elsaco.cz.
Pokud jste tento Návod stáhli z webu, je program TERMINAL.EXE (335 kB) v komprimované podobě uložen v podadresáři ZIP. Tento program se neinstaluje, ZIP můžete rozbalit do kteréhokoliv adresáře (nejlépe C:/Program Files/terminal/) a jediný EXE_soubor pak spouštět nejrychleji po vytvoření jeho zástupce na ploše.

Defaultně (z výroby) je hlavní kanál centrály nastaven na její COM0 / RS-232.

Komunikační parametry má nastaveny takto: 38400Bd, 8 datových bitů, bez parity, 1 stop bit.

Pokud bude následující postup bez očekávané odezvy, zkontrolujte nejprve nastavení hlavního kanálu.