HDB - vyčítání historických databank


Vyčtení historických databank (HDB), seznam a popis obslužných kanálů:

Kanál č.
Typ a směr
Popis
65400
Integer Out
číslo stanice, ze které se budou číst vzorky z HDB-banky (dle pořadí sekcí [STATION] v .PAR souboru)
65401
Integer Out
"UserNumber" (1-8), číslo uživatele v HDBmain
65402
LongCard In
"UserPos" (index v bance od posledního čtení)
65403
LongCard In
"Top" (index posledního zápisu do banky)
65404
Integer In
"State" (stavová informace o průběhu vyčítání)

hodnota stav
0
stav nedefinován, zatím se nic neprovedlo
1
chybně zadané vstupní parametry
2
čtení dat z HDB probíhá
3
chyba při čtení HDB
4
chybí HDBmain v projektu, nelze číst
5
čtení stavu itemů HDBmain.userpos + .top
6
lze startovat
7
přerušeno uživatelem
8
zápis nové pozice UserPos
9
překročení času při čtení HDB
255
vše proběhlo v pořádku

65405
LongReal In
"TimeState" (počet sec od začátku čtení HDB)
65406
LongReal Out
"TimeOut" (počet sec pro vyhlášení Timeoutu, implicitně 600 sec.)
65407
Boolean Out
změna způsobí start vyčítání HDB
65408
Boolean Out
změna přeruší vyčítání HDB
65409
LongInt In
"NumSamples" (počet vzorků v HDB)
65410
Cardinal Out
index pro získání hodnot z banky
65411
Cardinal In
Data[index].ID (ID dle indexu)
65412
LongCard In
Data[index].Time (čas dle indexu, počet sec od 1.1.2000 00:00:00)
65413
Shortreal In
Data[index].Value (hodnota dle indexu)
65414
LongInt In
"MaxSamples" (max. počet vzorků v bance, 50000 nebo 6500)
65415
Boolean Out
změna způsobí zálohování .HDB souborů - stavů HDB jednotlivých stanic. Název souboru je < nazev_ovladace >< cislo_stanice >.HDB
65416 - 65421
Cardinal In
dekódovaný čas dle indexu, kanály postupně určují: den, měsíc, rok, hodinu, minutu a sekundu vzorku

(viz help pro ProgWin - moduly v sekci Adv.System: HDBmain, HDBa, HDBb)

Příklad použití je v adresáři PL2-HDB instalace ovladače, včetně projektu do ProgWinu.