Vzorky - vyčítání historických databank


Vyčtení historických databank (vzorky), seznam a popis obslužných kanálů:

Kanál č.
Typ a směr
Popis
60000
shortcard output
číslo stanice, ze které se budou číst vzorky (dle pořadí sekcí [STATION] v .PAR souboru)
60001
shortcard output
číslo banky (1 až 3)
60002
cardinal output
číslo vzorku (1-528), které se objeví na kanálech 60004-60017 a 60100-60291
60003
boolean output
změna způsobí vynulování vzorků v paměti PC a jejich načtení podle nastavení kanálu 60000-2
60004
shortcard input
rok (poslední dvoučíslí)
60005
shortcard input
měsíc
60006
shortcard input
den
60007
shortcard input
hodina
60008
shortcard input
minuta
60009
shortcard input
sekunda
60010-60017
longreal input
hodnoty vzorků (8 real.průběhů)
60018
boolean input
probíhající čtení vzorků
60021
boolean output
změna provede zápis aktualních vzorků do souboru .CUC
60022
boolean bidirectional
čtení: true = poslední zápis .CUC byl OK, zápis: false = pro shození příznaku zápisu
60100-60291
boolean input
hodnoty vzorků (192 binárních průběhů, 24bi na 1ad)
60292
boolean output
log.1=zapnutí / log.0=vypnutí přenosu vzorků z Promos-RT-40, kanálem je nutno určit, že stanice je typu RT40, neboť tyto mají vzorky umístěné v jiných bankách.

Zápisem do kanálu 60003 bude do fronty požadavků pro čtení vloženo celkem 88 zpráv, kterými bude postupně vyčtena příslušná oblast historické databanky. Vzhledem k většímu počtu těchto zpráv může celé vyčtení trvat i několik minut (dle způsobu připojení stanice a komunikační rychlosti).

Doporučuje se vytvoření programu v aplikaci CW, který způsobí zápis do ovladače pro vyčtení historie, pozastavení veškeré jiné komunikace s jinými datovými body všech stanic a následné monitorování kanálu 490, což je aktuální počet požadavků pro čtení. Hodnota tohoto kanálu se bude postupně zmenšovat do nuly. Pak je již celá banka vyčtena a je možné ji dále zpracovat (kanály 60004-60291).

CUC soubory (kompatibilní s programem WZORKY)


Cestu .CUC souboru lze zadat do proměnné v .PAR souboru, sekce [GLOBAL], proměnná CUC_PATH. Způsob zadávání je shodný, jako u všech textových proměnných.
např.
[GLOBAL]
 CUC_PATH "C:\Control Web 2000\Application\Data\CUC" ""
END
Název souboru bude vytvořen podle poslední vyčtené banky vzorků, ve tvaru AaBYMMDD.CUC, kde
  Aa = adresa stanice, 01-99, nebo
     pokud je vetší než 100,
     tak se použije nasledující vzorec:
       od adresy se odečte 100.
       A=písmeno od "A", určující po odečtení desítky
       a=jednotky po odečtení
     např. adresa 137: 137-100=37, tedy 3 odpovídá C a zbyde 7, tedy C7.

  B = číslo banky (1-4)
  Y = poslední číslice roku
  MM = měsíc
  DD = den

Jednoduchá ukázka aplikace pro vyčítání historických bank

Soubor RT_KPS1.PAR

[COM]
 DRIVER SYSTEM 1
 IRQ 4
 BASE $03F8
 BAUD 4800
 BITS 8
 PARITY NONE
 STOP 1
 OPTIONS 0 { RS232 }
 BUFFER_SIZE 1024
END

[GLOBAL]
 PREFIX $E1 $5C
 SUFFIX NONE
 PRESUFFIX NONE
 ADDRESS $00
 ANSWER_TIME 3.0
 SILENCE_WAIT 500
 RTS_TIME_ON 300
 RTS_TIME_OFF 200
 DEF_ANALOG_IN_ADDR $D61A
 IDLE_TIME 10
 STOP_SELF_READING ON
END

[STATION]
ORIGINAL_CHANNELS
ADDRESS 1
RETRANSLATION 01
NAME "KPS1" ""
NUM_BINAR_IN 96
NUM_BINAR_OUT 24
NUM_ANALOG_IN 64
NUM_COUNTER_IN 8
NUM_MEMORY_IN 0
NUM_MEMORY_OUT 48
BINAR_IN_XOR NONE
BINAR_OUT_XOR NONE
DEF_ANALOG_IN_ADDR FROM_GLOBAL
DEF_MEMORY_IN NONE
DEF_MEMORY_OUT
1  $3101  { tin1 - posun UT                            }
2  $3102  { c971 - sklon UT                            }
3  $3201  { tin2 (rezerva)                            }
4  $3202  { c972 (rezerva)                            }
5  $3301  { tin3 (rezerva)                            }
6  $3302  { c973 (rezerva)                            }
7  $0101  { tup1 - pozad. teplota TUV                       }
8  $0201  { tup2 - pozad. dP TV                          }
9  $0021  { ad33 - cas limit doplnovani                      }
10 $0029  { ad41 - max. TAVE1 - cas otev. pohonu UT z 0 do 100 % [sec]      }
11 $0023  { ad35 - min. TVPM1 - minimum hor. limitu teploty TV          }
12 $0025  { ad37 - max. TVPM1 - maximum hor. limitu teploty TV          }
13 $002B  { ad43 - max. TAUV1 - cas otev. pohonu TUV z 0 do 100 % [sec]      }
14 $0000  { (rezerva)                               }
15 $0000  { (rezerva)                               }
16 $0000  { (rezerva)                               }
17 $0000  { (rezerva)                               }
18 $0000  { (rezerva)                               }
19 $0000  { (rezerva)                               }
20 $0000  { (rezerva)                               }
21 $0020  { ad32 - prevod ctc4 (rezerva)                     }
22 $001E  { ad30 - prevod ctc3 (rezerva)                     }
23 $001C  { ad28 - prevod vodomeru TV (Litr/impulz)                }
24 $001A  { ad26 - prevod vodomeru SV (Litr/impulz)                }
25 $310A  { PRZD1 - zacatek denniho utlumu UT                   }
26 $310B  { PRKD1 - konec                             }
27 $310C  { PRZT1 - zacatek tydenniho utlumu UT                  }
28 $310D  { PRKT1 - konec                             }
29 $310E  { DTIN1 - hodnota utlumu UT (st.C)                   }
30 $3139  { TVPM1 - limit max. teploty UT                     }
31 $3106  { TAVE1 - cas pohonu - viz. MO10                    }
32 $3103  { TVP1 - pozad. teplota TV                       }
33 $010A  { PUZD1 - zacatek denniho utlumu TUV                  }
34 $010B  { PUKD1 - konec                             }
35 $010C  { PUZT1 - zacatek tydenniho utlumu TUV                 }
36 $010D  { PUKT1 - konec                             }
37 $010E  { DTUP1 - hodnota utlumu TUV (st.C)                   }
38 $0C03  { KTUV1 - signal otevreni pohonu TUV (0.0 / 1.0) -> cist pres MI ?   }
39 $0C02  { TAUV1 - viz MO13                           }
40 $E1B4  { TUPP1 - zadana teplota TUV                      }
41 $020A  { PUZD2 - zacatek denniho utlumu dP-TV                 }
42 $020B  { PUKD2 - konec                             }
43 $020C  { PUZT2 - zacatek tydenniho utlumu dP-TV                }
44 $020D  { PUKT2 - konec                             }
45 $020E  { DTUP2 - hodnota utlumu dP-TV (kPa)                  }
46 $0C06  { KTUV2 - signal max. poz. freq. FM/dP-TV (0.0 / 1.0) -> cist pres MI ? }
47 $0C05  { TAUV2 - cas narustu freq. FM z 0 do 100 % (sec)            }
48 $E1B7  { TUPP2 - zadana hodnota dP-TV (kPa)                  }
DEF_MEMORY_END
DEF_COUNTER_IN
 1 YEAR 1.0 0
 2 YEAR 1.0 0
 3 REAL 1.0 0
 4 REAL 1.0 0
 5 REAL 1.0 0
 6 REAL 1.0 0
 7 REAL 1.0 0
 8 REAL 1.0 0
DEF_COUNTER_END
END

Soubor VZORKY.DMF

begin
  1 - 96 boolean input   
 97 - 192 boolean output
 193 - 256 real input
 257 - 304 real input
 305 - 404 real bidirectional
 405 - 434 real input
 450 - 459 real input
 460 - 463 boolean output
 464 - 465 boolean input
 466 - 470 boolean bidirectional
 471    boolean output
 472    boolean output
 473 - 499 real input
 60000 shortcard output
 60001 shortcard output
 60002 cardinal output
 60003 boolean output
 60004 - 60009 shortcard input
 60010 - 60017 real input
 60021 boolean output
 60022 boolean input
 60100 - 60291 boolean input
 65533 - 65534 real output
 65535 boolean output
end.

Soubor VZORKY.CW

const
 max_vz = 528;
end_const;

var
 vz_update = boolean, false;
 index = integer, 1;
end_var;

driver
 rt = CWDRT485.DLL, VZORKY.DMF, RT_KPS1.PAR;
end_driver;

channel
 ad1 = real, 193, rt, input;
 ad41 = real, 233, rt, input;
 ad41_write = real, 314, rt, bidirectional, 0;
 bo1 = boolean, 97, rt, output, false;
 bo2 = boolean, 98, rt, output, false;
 fronta = real, 490, rt, input;
 vz_ad = array[ 60010..60017 ] of real, rt, input;
 vz_banka = shortcard, 60001, rt, output, 0;
 vz_bi = array[ 60100..60291 ] of boolean, rt, input;
 vz_cuc = boolean, 60021, rt, output, false;
 vz_cuc_ok = boolean, 60022, rt, input;
 vz_day = shortcard, 60006, rt, input;
 vz_hour = shortcard, 60007, rt, input;
 vz_min = shortcard, 60008, rt, input;
 vz_month = shortcard, 60005, rt, input;
 vz_polozka = cardinal, 60002, rt, output, 0;
 vz_read = boolean, 60003, rt, output, false;
 vz_sec = shortcard, 60009, rt, input;
 vz_stanice = shortcard, 60000, rt, output, 0;
 vz_year = shortcard, 60004, rt, input;
end_channel;

timer

end_timer;

instrument

 window panel panel_1;
  timer = 1;
  owner = background;
  position = 14, 29, 713, 509;
 end_panel;

 label id_6;
  owner = panel_1;
  position = 631, 122;
  font = SYSTEM, 10, bold;
  text = 'CUC OK';
 end_label;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 636, 138;
  expression = vz_cuc_ok;
 end_indicator;

 label id_6;
  owner = panel_1;
  position = 638, 35;
  font = SYSTEM, 10, bold;
  text = 'CUC';
 end_label;

 switch id_11;
  owner = panel_1;
  position = 630, 52, 48, 48;
  output = vz_cuc;
 end_switch;

 control set_index;
  owner = panel_1;
  position = 478, 91, 89, 22;
  output = ad41_write;
  mode = count_box;
  dec_places = 0;
  receivers = xx;
 end_control;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 470, 11, 103, 73;
  expression = ad41;
  content = med;
  colors
   low_limit = lblue;
  end_colors;
 end_meter;

 switch id_11;
  owner = panel_1;
  position = 530, 130, 48, 48;
  output = bo2;
 end_switch;

 switch id_11;
  owner = panel_1;
  position = 475, 130, 48, 48;
  output = bo1;
 end_switch;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 560, 257;
  expression = vz_bi[ 60107 ];
 end_indicator;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 520, 257;
  expression = vz_bi[ 60106 ];
 end_indicator;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 480, 257;
  expression = vz_bi[ 60105 ];
 end_indicator;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 440, 257;
  expression = vz_bi[ 60104 ];
 end_indicator;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 400, 257;
  expression = vz_bi[ 60103 ];
 end_indicator;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 360, 257;
  expression = vz_bi[ 60102 ];
 end_indicator;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 320, 257;
  expression = vz_bi[ 60101 ];
 end_indicator;

 indicator xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 280, 257;
  expression = vz_bi[ 60100 ];
 end_indicator;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 15, 268, 88, 25;
  output = vz_update;
  mode = text_button;
  true_text = 'UPDATE';
  false_text = 'UPDATE';
  receivers = prg_update;
  mono = 0.1, true;
 end_switch;

 chart zobr_vz;
  owner = panel_1;
  position = 15, 299, 579, 200;
  mode = flow_graph;
  low_limit = 0;
  high_limit = 100;
  history = 528;
  dec_places = 1;
  h_grid = 9;
  v_grid = 19;
  item
   expression = 10;
   color = white;
  end_item;
  item
   expression = 20;
   color = lyellow;
  end_item;
  item
   expression = 30;
   color = lmagenta;
  end_item;
  item
   expression = 40;
   color = lred;
  end_item;
  item
   expression = 50;
   color = lcyan;
  end_item;
  item
   expression = 60;
   color = lgreen;
  end_item;
  item
   expression = 70;
   color = lblue;
  end_item;
  item
   expression = 80;
   color = lgray;
  end_item;
 end_chart;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 540, 230, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60017 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 480, 230, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60016 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 420, 230, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60015 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 360, 230, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60014 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 511, 203, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60013 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 451, 203, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60012 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 391, 203, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60011 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 331, 203, 54, 22;
  expression = vz_ad[ 60010 ];
  mode = text_display;
  dec_places = 1;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@@.@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 296, 203, 29, 22;
  expression = vz_sec;
  mode = text_display;
  dec_places = 0;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 261, 203, 29, 22;
  expression = vz_min;
  mode = text_display;
  dec_places = 0;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 226, 203, 29, 22;
  expression = vz_hour;
  mode = text_display;
  dec_places = 0;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 191, 203, 29, 22;
  expression = vz_day;
  mode = text_display;
  dec_places = 0;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 156, 203, 29, 22;
  expression = vz_month;
  mode = text_display;
  dec_places = 0;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 meter xx;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 121, 203, 29, 22;
  expression = vz_year;
  mode = text_display;
  dec_places = 0;
  font = FIXED, 12, normal;
  mask = '@@';
  colors
   ink = black;
   paper = white;
   value = white;
   low_limit = white;
   high_limit = white;
  end_colors;
 end_meter;

 control set_index;
  owner = panel_1;
  position = 15, 203, 89, 22;
  output = vz_polozka;
  mode = count_box;
  range_from = 1;
  range_to = 528;
  init_value = 1;
  dec_places = 0;
  receivers = xx;
 end_control;

 label id_6;
  owner = panel_1;
  position = 14, 187;
  font = SYSTEM, 10, bold;
  text = 'zobrazit vzorek   rok  mes  den  hod  min  sec   data...';
 end_label;

 label id_6;
  owner = panel_1;
  position = 305, 132;
  font = SYSTEM, 10, bold;
  text = 'cislo banky';
 end_label;

 control id_5;
  owner = panel_1;
  position = 306, 148, 80, 22;
  output = vz_banka;
  mode = count_box;
  range_from = 1;
  range_to = 3;
  init_value = 3;
  dec_places = 0;
 end_control;

 label id_6;
  owner = panel_1;
  position = 305, 82;
  font = SYSTEM, 10, bold;
  text = 'cislo stanice';
 end_label;

 control id_5;
  owner = panel_1;
  position = 306, 98, 80, 22;
  output = vz_stanice;
  mode = count_box;
  range_from = 1;
  init_value = 1;
  dec_places = 0;
 end_control;

 indicator id_3;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 424, 24;
  expression = fronta > 0;
 end_indicator;

 switch id_2;
  owner = panel_1;
  position = 303, 21, 108, 48;
  output = vz_read;
  mode = text_button;
  true_text = 'CTI VZORKY';
  false_text = 'CTI VZORKY';
 end_switch;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 208, 16, 82, 152;
  expression = fronta;
  mode = vertical_bar;
  content = med;
  range_to = 200;
  dec_places = 0;
  colors
   low_limit = lblue;
  end_colors;
 end_meter;

 meter id_1;
  timer = 1;
  owner = panel_1;
  position = 15, 15, 180, 152;
  expression = ad1;
  content = med;
  colors
   low_limit = lblue;
  end_colors;
 end_meter;

 program prg_update;
  begin
   if vz_update then
    index = 1;
    while index <= max_vz do
     set_index.SetValue(index);
     pause 0;
     zobr_vz.SetLineIndexValue(0,index,vz_ad[60010]);
     zobr_vz.SetLineIndexValue(1,index,vz_ad[60011]);
     zobr_vz.SetLineIndexValue(2,index,vz_ad[60012]);
     zobr_vz.SetLineIndexValue(3,index,vz_ad[60013]);
     zobr_vz.SetLineIndexValue(4,index,vz_ad[60014]);
     zobr_vz.SetLineIndexValue(5,index,vz_ad[60015]);
     zobr_vz.SetLineIndexValue(6,index,vz_ad[60016]);
     zobr_vz.SetLineIndexValue(7,index,vz_ad[60017]);
     index = index + 1;
    end;
    zobr_vz.Paint();
    set_index.SetValue(1);
   end;
  end;
 end_program;

end_instrument;