.PAR - sekce [COM]

Pozor! Tato sekce se u DWPL2TCP neuvádí.


Ukázka

   [COM]
    DRIVER SYSTEM 1
    IRQ 4
    BASE $03F8
    BAUD 9600
    BITS 8
    PARITY NONE
    STOP 1
    OPTIONS 0
    BUFFER_SIZE 1024
   END