.PAR - sekce [MODEM]

Pozor! Tato sekce se uvádí pouze u ovladače CWDRTMOD.


Obecný popis modemové zprávy - speciální znaky:

Jednotlivá klíčová slova pro nastavení modemu v .PAR souboru:

Příkazy pro volající modem - volá ovladač

Příkazy pro ovládání volaného modemu - ovladač je volán stanicí

Obsluha modemu pomocí aplikace / kanálů, tj. navázání a ukončení spojení s jednotlivými stanicemi je popsáno v sekci [STATION].

Po startu ovladače je automaticky provedena inicializace modemu. Pro manuální provedení inicializace, popř. zavěšení linky bez určení stanice slouží speciální kanály, popsané v kapitole diagnostika.