Diagnostické kanály komunikace


Od verze 3.05: Vzhledem k nedostatku počtu kanálu pro jednotlivé stanice byla změněno automatické číslování kanálů pro jednotlivé stanice na "ručně" definované a plně ovlivnitelné programátorem - viz sekce [STATION].

Programátor tak má možnost definovat, kde je který kanál umístěn (definovat pro jednotlivé čtené a zapisované hodnoty čísla kanálů, a to i včetně diagnostických kanálů, ovlivňujících průběh komunikace).

Pro zachování zpětné kompatability zůstaly pevně definované pouze kanály, týkající se celé sítě připojených stanic, a to tyto:

Kanál č.
Typ a směr
Popis
486
real bidirectional
Počet zpráv vyslaných ovladačem. (Pozor ! Pokud jste číslo tohoto kanálu použili v aplikaci s ovladačem verze 5.011 a nižší, bude třeba jej předefinovat v PARu a v .DMF).
487
boolean output
Zápisem log.1 dojde k vypnutí komunikace pro čtení. Požadovaná hodnota je vrácena do CW ihned, aniž by následně proběhla komunikace na její vyčtení. Tady přestanou být do fronty zařazovány požadavky na čtení hodnot.
488
real input
Společný kanál pro všechy stanice. 0=spojení OK, 1=chyba WinSock při spojení se stanicí.
pouze pro DWPL2TCP ! Ostatní ovladače vrací vždy hodnotu 0.
489
real input
časovač pro sériovou linku, čas v sekundách od poslední přijaté odpovědi
490
real input
součet zpráv ve vysílací frontě požadavků pro čtení i zápis
491
real input
kód typu právě zpracovávané zprávy. 0=BI, 1=AI, 2=CT, 3=nulování CT, 4=zápis povelů BO, 5=zápis konstant MO, 6=MI, 7=AI Vardis, 8=KI Vardis, 9=KO Vardis, 10=aktivní hlášení, 11=čtení displeje, 12=čtení CMOS, 13=zápis do CMOS, 14=CALL, 15=zápis do PL2, 16=čtení PL2, 17=čtení Memory_block, 18=zápis Memory_block, $48, $4C, $50=čtení historie, 255=restart Vardisu
492
real input
"total sleep", hodnota > 0 sec -> ovladač po tuto dobu nekomunikuje, všechny stanice jsou v "sleep-módu"
493
real input
počítadlo všech přijatých prefixů (hlaviček kom. zprávy)
494
real input
číslo stanice, se kterou se právě komunikuje, dle pořadí, jak jsou nadefinovány v .PAR
495
real input
kód stavu kom. linky (0=volno, 1=vysílání, 2=příjem, 3=přepínání směru, 5=potvrzení akt. hlášení, 6=změna RTS do log.1, 7=změna RTS do log.0, 255=porucha)
496
longint input
velikost paměti alokované ovladačem
497
real input
počet zpráv ve vysílací frontě požadavků pro zápis
498
real input
počítadlo přijatých a zprávně vyhodnocených zpráv
499
real input
čas od poslední vyslané / přijaté zprávy
60000 - 60017
viz dále
kanály pro obsluhu a vyčítání jednotlivých vzorků
60018
boolean input
viz dále
probíhající čtení vzorků
60021
boolean output
viz dále
změna provede zápis aktualních vzorků do souboru .CUC
60022
boolean bidirectional
viz dále
čtení: true = poslední zápis .CUC byl OK, zápis: false = pro shození příznaku zápisu
60100 - 60291
boolean input
viz dále
kanály pro zjištění hodnot binárních sérií
60292
boolean output
viz dále
zapnutí/vypnutí přenosu vzorků z Promos-RT-40
60293
boolean output
zapis log. 1 (true) způsobí inicializaci modemu
60294
boolean input
log. 1 (true) = inicializace proběhla v pořádku
60295
boolean output
zapis log. 1 (true) způsobí zavěšení linky (bez ohledu na to, která stanice byla připojena)
65398
boolean output
zapnutí/vypnutí zvuku při vyslání a příjmu komunikačního packetu
65399
real input
aktuální doba trvání jednoho průchodu hlavním komunikačním threadem ovladače v milisekundách
65400 - 65421
viz dále
Kanály pro vyčtení bank HDB.
65531
boolean output
Zápisem jakékoliv hodnoty dojde k vymazání fronty všech nevyřízených požadavků na čtení i zápis.
65532
viz dále
kanál typu BUFFER pro "vzorky"
65533 - 65535
testovací kanály (nepoužívat !)