UpGrade (aktualizace) BIOSu v centrále

Pokud nyní po load BIOSu do centrály centrálu vypnete nebo provedete reset, musíte UpG FW provést s ručním resetem centrály.

Pokud jste provedli zmíněný restart centrály po nahrání BIOSu, můžete nyní zkontrolovat verzi BIOSu pomocí programu TERMINAL.EXE. V tomto případě nyní stačí spustit program TERMINAL.EXE v PC a zapnout centrálu. V okně TERMINALu si přečtete základní osazení procesorové desky centrály a verzi BIOSu.

Hlášené kódy loaderem Tloadw.exe:

Pokud dojde k chybovému hlášení při pokusu o nahrání BIOSu, zkontrolujte nejprve celé zapojení komunikační linky. Nejlépe je prověřit zapojení pomocí TERMINALu či FREDa (v ovladači prostředí FRED je test sériové komunikace).