UpGrade (aktualizace) FW (firmware) v centrále

UpG FW:

 1. prováděný ihned po UpG BIOSu
  Předpokládané nastavení: adresa=1, rychlost=38400Bd, COM PC=COM1 (počítáno od 1).
  Spusť BAT soubor bez předchozího resetu (nebo vypnutí) centrály, a to soubor RUCNE_ALL_V3.BAT pro CCPU-02/03, resp. RUCNE_ALL_V4.BAT pro CCPU-21 (pokud jsi prováděl UpG BIOSu, BAT soubor nesmí obsahovat příkaz rpl2).
 2. prováděný po resetu centrály po UpG BIOSu
  Předpokládané nastavení: adresa=1, rychlost=38400Bd, COM PC=COM1 (počítáno od 1).
  Nyní musíš přidržet stlačené tlačítko pro reset centrály (nebo ji vypnout) a spustit BAT soubor, a to RUCNE_ALL_V3.BAT pro CCPU-02/03, resp. RUCNE_ALL_V4.BAT pro CCPU-21. Jakmile uvidíš na monitoru PC druhé (bílé) okno loaderu, uvolni tlačítko reset centrály nebo centrálu zapni.
 3. neprováděný po UpG BIOSu + centrála obsahuje aplikační program (projekt z FREDa), obsahující modul SYSMON
  Můžeš použít BAT soubor s dálkovým resetem centraly, tj. s příkazem rpl2. V tomto případě lze bez obav v BAT souboru modifikovat i adresu a komunikační rychlost podle vlastní potřeby a možností vlastní aplikace. Např. pro centrálu CCPU-02/03 s adresou 4, komunikační rychlostí 9600 Bd a použitý port PC COM7 by příkazový řádek v BAT souboru vypadal takto:
  tloadw rpl2 p7f8 d4 b9600 SUE pwcon3.s24 SUD ~G:FF0000
  Možné příkazy naleznete v popisu loaderu.
 4. Po spuštění loaderu Tloadw sleduj výpisy na monitoru PC při přenosu dat, musí skončit hlášením EXIT CODE 0. Jinak opakuj - po ručním resetu centrály bod 2) nebo bod 3).
 5. Pak případně zavři okna loaderu (podle volby "Let me see...") na monitoru PC.
 6. UpGrade SW pro centrálu je hotov.
 7. Kontrolu lze provést přechodem do systémového menu centrály a volbou F4 Kanal.